Styret i Viking Oil & Gas AS

 

Styrets leder:

Hans Ruben Glittenberg

Styremedlemmer:

Christian Ditlev-Simonsen

Ivar Christoffersen

 

Juridisk kontaktperson:

Christian Ditlev-Simonsen (partner i SimonsenVogtWiig)