Selskapet


Selskapet ble startet i 2009 på bakgrunn av stor interesse for direkteinvesteringer i olje- og gassproduksjon. Målet er å knytte investor så tett som mulig til selve verdiskapningen innenfor oljebransjen. Viking Oil & Gas har spesialisert seg på direkteinvesteringer i oljeprosjekter og arbeider utelukkende med dette segmentet. Viking Oil & Gas opererer i hovedsak i Norge, men har også investorer i andre land.

Siden oppstart har selskapet hatt en sterk vekst og satt sammen et solid styre med lang erfaring. Styret har kompetanse innenfor oljebransjen, med spesialisering innenfor leteområdet, entrepenørskap, selskapsbygging og HR.

Det opprettes egne selskaper for hvert enkelt prosjekt. I disse selskapene er Christian Ditlev-Simonsen styreleder. Ditlev- Simonsen er partner i advokatselskapet Simonsen, Vogt & Wiig og spesialisert innenfor selskapsstrukturer og finansreguleringer.

Viking Oil & Gas AS har flere samarbeidspartnere i USA. For mer om våre partnere se under linken ”Samarbeidspartnere”.

 

Styret i Viking Oil & Gas AS

 

Styrets leder:

Hans Ruben Glittenberg

Styremedlemmer:

Christian Ditlev-Simonsen

Ivar Christoffersen