Våre samarbeidspartnere

Investorer har mulighet til å møte våre partnere når Viking arrangerer investorturer til USA. Her kan man møte alle aktørene involvert i prosjektene og få en grundig gjennomgang av alle boringer. Under finner du informasjon om Vikings viktigste samarbeidspartnere:

 Midland Oil & Gas Inc. er vår samarbeidspartner på Permian Basin. De investerer 40% av kostnadene knyttet til boring, komplettering og landområder og eier 40% av prosjektene som settes opp i samarbeid med Viking. Selskapet ble grunnlagt i 1983, er registrert operatør i Texas hos offentlige myndigheter og eies av en privatperson, som kjøpte selskapet fra ansatte i 2012. Selskapet har produsert 7,1 millioner fat olje og 9,3 BCF fra brønnene selskapet opererer. Selskapet består av ledelse, ingeniører, geolog og andre fagpersoner med lang erfaring fra Permian Basin. Selskapet har kontorer i Midland, Texas. 
 

 

SPICE (Strategic Petroleum Investment Consultants Enterprise) er en av våre samarbeidspartnere på Barnett Shale. SPICE er eiet av dr. Dimitrios Kousparis og Arne Fredly. Selskapet eier leasingrettigheter i nordområdene på Barnett Shale, hvor det er påvist både olje- og gassreserver. SPICE største eier er Kousparis, som tidligere har arbeidet i Conoco i over 15 år og har selv vært engasjert på Barnett Shale i mer enn ti år. SPICE har samarbeidet med EOG Resources og har ca. 150 samarbeidsbrønner med dem. SPICE samarbeider med EOG Resources.

 

 

PARIS er den andre samarbeidspartneren vår på Barnett Shale. Selskapet har samme eierskapsstruktur som SPICE og eier også leasingrettigheter i de nordlige områdene av Barnett Shale. Til sammen eier selskapene ca. 27 000 net acres og har solgt områder til større oljeselskaper på Barnett Shale. De har også kjøpt opp nye områder og har posisjonert seg i attraktive områder på feltet. Paris samarbeider med EOG Resources.