Våre prosjekter

 

Oversikt

 

Viking Oil & Gas AS strukturerer og finansierer oljeprosjekt på Permian Basin sammen med lokale operatører og anerkjente konsulenter. Prosjektene er konvensjonelle oljeprosjekter hvor det foreligger mye historisk data i form av logger, produksjon og 3D-seismikk. 

Tidligere har Viking Oil & Gas AS vært med på olje- og gassprosjekter på den nordlige oljerike delen av Barnett Shale feltet. Selskapet utvikler disse områdene i samarbeid med SPICE Inc. og Paris Oil & Gas Corporation. Totalt har selskapet vært med på fem prosjekter og totalt 13 brønner på Barnett Shale siden samarbeidet ble innledet i 2011.

Prosjektene finansieres ved andelsinvesteringer i hvert enkelt prosjekt der prosjektene i hovedsak består av 2 til 3 brønner. Med våre partnere ønsker vi å bevise god produksjon i de brønnene vi er med på å bore. Investor mottar kvartalsvis utbetaling fra driftsoverskuddet fordelt etter sin eierprosent i hvert enkelt oljeprosjekt.

 


 

 

Permian Drilling Deal II

 

 

Prosjekt Permian Drilling Deal II
Prosjektkostnad USD 2 707 132 (60 %)
Andelspris USD 25 200,-
Eierskap per andel 0,5585 %
County Pecos, Texas, USA
Lease Wilson lease
Borestart Q4, 2014
Operatør SBJ Operating Inc.


Prosjektet består av tre vertikale produksjonsbrønner som er forventet å produsere fra to ulike soner og en vannbrønn på samme lease (Wilson lease) sør på feltet Permian Basin. Investeringen struktureres og administreres gjennom Permian Drilling Deal II AS. Investor er kun ansvarlig for det investerte beløp. Netto overskudd fra prosjektene vil bli utbetalt kvartalsvis.

Permian Drilling Deal

Prosjekt Permian Drilling Deal
Prosjektkostnad USD 5 304 100,- (60%)
Andelspris USD 25 200,-
Eierskap per andel 0,2857%
County Dawson, Texas, USA
Lease Mungerville, Triple D og Oberholtzer
Borestart Q1 - Q3, 2014
Operatør Midland Oil & Gas Inc.

 

Prosjektet består av tre vertikale boringer på tre ulike leaser (Mungerville, Triple D og Oberholtzer) på feltet Permian Basin. Investeringen struktureres og administreres gjennom Permian Drilling Deal AS. Investor er kun ansvarlig for det investerte beløp. Netto overskudd fra prosjektene vil bli utbetalt kvartalsvis.

 

Barnett Combo Drilling Deal 5

Prosjekt Barnett Combo Drilling Deal 5
Prosjektkostnad USD 13 910 000,-
Andelspris USD 25 200,-
Eierskap per andel 0,1811%
County Montague/Clay, Texas, USA
Lease Mosley Lease, Midway
Borestart Q1, 2013
Operatør Canan Operating Inc.

Prosjektet består av to horisontalboringer på Mosley Lease. Hver brønn er tilknyttet 100 acres for å utvinne hydrokarboner. Prosjektet er en turn key deal. Det vil si at investor betaler en fastpris som dekker alle kostnader i prosjektet frem til produksjonsstart. Investeringen struktureres og administreres gjennom VOG Admin V AS. Investor er kun ansvarlig for det investerte beløp. Netto overskudd fra prosjektene vil bli utbetalt kvartalsvis.

 

 Barnett Combo Drilling Deal 4

Prosjekt Barnett Combo Drilling Deal 4
Prosjektkostnad USD 22 909 000,-
Andelspris USD 25 200,-
Eierskap per andel 0,11%
County Montague/Clay, Texas, USA
Lease Adam Prather lease og Harvill lease, Midway
Borestart Q3, 2012
Operatør Canan Operating Inc.

Prosjektet består av tre horisontalboringer. Hver brønn er tilknyttet 100 acres for å utvinne hydrokarboner. Prosjektet er en turn key deal. Det vil si at investor betaler en fastpris som dekker alle kostnader i prosjektet frem til produksjonsstart. Investeringen struktureres og administreres gjennom VOG Admin IV AS. Investor er kun ansvarlig for det investerte beløp. Netto overskudd fra prosjektene vil bli utbetalt kvartalsvis.

 

Barnett Combo Drilling Deal 3

Prosjekt Barnett Combo Drilling Deal 3
Prosjektkostnad USD 22 635 000,-
Andelspris USD 24 900,-
Eierskap per andel 0,11%
County Montague, Texas, USA
Lease Mosley lease og Mayfield lease
Borestart Q4, 2011
Operatør Canan Operating Inc.

Prosjektet består av tre horisontalboringer, Mosley 4H, 5H og Mayfield 1H. Hver brønn er tilknyttet 100 acres for å utvinne hydrokarboner. Prosjektet er en turn key deal. Det vil si at investor betaler en fastpris som dekker alle kostnader i prosjektet frem til produksjonsstart. Investeringen struktureres og administreres gjennom VOG Admin III AS. Investor er kun ansvarlig for det investerte beløp. Netto overskudd fra prosjektene vil bli utbetalt kvartalsvis.

 

Barnett Combo Drilling Deal 2

Prosjekt Barnett Combo Drilling Deal 2
Prosjektkostnad USD 15 090 000,-
Andelspris USD 24 900,-
Eierskap per andel 0,165%
County Montague, Texas, USA
Lease Mosley lease og Maxwell lease, Midway
Borestart Q2, 2011
Operatør Canan Operating Inc.

Prosjektet består av to horisontalboringer, Mosley N3H og Harvill der sistnevnte ligger på Maxwell lease. Hver brønn er tilknyttet 100 acres for å utvinne hydrokarboner. Prosjektet er en turn key deal. Det vil si at investor betaler en fastpris som dekker alle kostnader i prosjektet frem til produksjonsstart. Investeringen struktureres og administreres gjennom VOG Admin II AS. Investor er kun ansvarlig for det investerte beløp. Netto overskudd fra prosjektene vil bli utbetalt kvartalsvis.

 

Barnett Combo Drilling Deal

Prosjekt Barnett Combo Drilling Deal
Prosjektkostnad USD 21 850 000,-
Andelspris USD 21 850,-
Eierskap per andel 0,1%
County Clay, Texas, USA
Lease Ogle/Plaxco Lease, Bellevue
Borestart Q1, 2011
Operatør Canan Operating Inc.

Prosjektet består av tre horisontalboringer, Ogle Plaxco 1 H, Ogle Plaxco 2 H og Ogle Plaxco 3 H. Hver brønn er tilknyttet 100 acres for å utvinne hydrokarboner. Prosjektet er en turn key deal. Det vil si at investor betaler en fastpris som dekker alle kostnader i prosjektet frem til produksjonsstart. Investeringen struktureres og administreres gjennom VOG Admin AS. Investor er kun ansvarlig for det investerte beløp. Netto overskudd fra prosjektene vil bli utbetalt kvartalsvis.